tomcat8 bezbjednosno ažuriranje

tomcat8 bezbjednosno ažuriranje

Tomcat je aplikativni server Apache Software fondacije. Otkriveno je da maliciozne web aplikacije mogu da koriste “Expression Language” da zaobiđu zaštite Security Manager-a jer su izrazi obrađeni unutar privilegovane egzekucije koda.

Izvor:www.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:Linux

CVE oznaka:CVE-2014-7810

Leave a Reply