Grub2 ažuriranje

Grub2 ažuriranje

Otkriveno je da Grub2, popularni bootloader sadrži ranjivost koja omogućava zaobilaženje autentikacije. Lokalni napadači mogu iskoristiti ovu ranjivost da prilikom unošenja kredencijala zaobiđu proces autentikacije stavljanjem korisničkog imena ili passworda određenog oblika.

Izvor:www.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:CVE-2015-8370

Leave a Reply