Prijava incidenta

O prijavljivanju incidenata

Prijava računarskog bezbjednosnog incidenta se može obaviti na sledeće načine:

  • Email. Ovo je primarni metod prijave računarskog bezbjednosnog incidenta. Kako bi prijavili incident preuzmite šablon za prijavu incidenta, popunite ga relevantnim informacijama i pošaljite na reports(at)certrs.org. Za dodatnu bezbjednost, CERT RS preporučuje upotrebu PGP/GPG.
  • Telefon. Prijava incidenta telefonom se može obaviti pozivom na +387 51 339 743. 
  • Web forma. Incidenti mogu biti prijavljeni putem forme navedene ispod.
Sve prijave incidenata su označene kao TLP:AMBER, više informacija o označavanju dokumenata je dostupno na Traffic light protocol stranici.

[1] Europol Public Information , Common Taxonomy for Law Enforcement and The National Network of CSIRTs , viewed  29 March 2019, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/common_taxonomy_for_law_enforcement_and_csirts_v1.3.pdf