PGP/GPG

O PGP/GPG

PGP/GPG omogućava potpisivanje i enkriptovanje informacija implementacijom OpenPGP standarda. U širokoj je upotrebi za bezbjednu komunikaciju između pojedinaca kao i organizacija. Proces ostvarivanja bezbjedne komunikacije zahtjeva postavljanje ključeva za enkripciju sa obje strane i razmjenu informacija o javnom ključu. Nakon toga je moguće koristiti bilo koji alat koji ispravno primjenljuje standard da bi se dokument potpisao, enkriptovao i dekriptovao. Informacije o CERT RS javnom ključu se nalaze na ovoj stranici.

Javni ključ

Download link za ključ: Download Javnog Ključa za Prijavu Incidenata
Otisak ključa: 6F1F 1A61 EBA9 50A7 E3FC 5C03 1B5A 3A3B EE03 B7F3
ID ključa: 0xEE03B7F3