Organizacije ulažu sve više u softver za detekciju i reakciju na napade

Organizacije ulažu sve više u softver za detekciju i reakciju na napade

Prema anketi Enterprise Strategy Group veliki broj organizacija planira da uloži novac u zaštitu svojih endpointa u predstojećoj godini. Glavni razlozi su detekcija i reakcija na napade (po 29%) i smanjenja rizika od napada (24%).

Anketa pokazuje da je 38% ispitanika reklo kako njihovi sigurnosti timovi provode više vremena umanjujući štete i vršeći oporavak sistema nakon napada nego na aktivnoj prevenciji i strategijama za sigurnost, kao i da je sigurnost sistema zasnovana na previše ručnih procesa. Više od pola ispitanika je izvršilo nove procjene sigurnostnih politika i kupilo nove tehnologije za zaštitu uz korištenje starih, a 39% uvode integriše mrežnu i endpoint forenziku.

Ulaganja u sigurnost endpointa sistema uzrokovana su činjenicom da su tu sadržane osjetljive informacije kao privatni podaci korisnika i intelektualno vlasništvo kompanija, te su ovo lakacije na kojima se najčešće nalazi malware. Organizacije sada ne traže samo načine da identifikuju poznate napade, već i da traže skrivene prijetnje prije nego što dobiju priliku da naštete organizacijama, a ovo se ne može postići antivirusima, host baziranim IDS i sličnim starim tehnologijama, rekao je Anthony DiBello, direktor sigurnost Guidance Software-a.

 

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply