Višestruke ranjivosti VMWare-a

Višestruke ranjivosti VMWare-a

VMWare Workstation i Horizon Client TPView.dll i TPint.dll vrše nekorektnu alokaciju memorije. Na Workstationu ovo omogućuje guest korisniku da izvršava kod ili DoS napade na Windows operativni sistem koji pokreće Workstation. U slučaju Horizon Client-a ovo može da omogući View desktopu da izvrši kod ili DoS napad na Windows operativni sistem koji pokreće HC.

VMware Workstation, Player, i Fusion imaju problem sa validacijom ulaza na RPC komandu. Ovaj problem može omogućiti DoS napad na 32bitni Gues OS ili na 64bitni Host OS. Za više detalja uključujući verzije za koje je potrebno izvršiti update pogledajte link.

 

 

Izvor:www.us-cert.gov

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:Windows

CVE oznaka:CVE-2012-2336-2341

Leave a Reply