Novi način za krađu podataka sa računara koji nisu na mreži

Novi način za krađu podataka sa računara koji nisu na mreži

U svijetu informacione bezbjednosti poznato je da ne postoji apsolutno bezbjedan računar. Istraživači sa Ben-Gurion-ovog univerziteta u Izraelu posljednjih par godina testiraju nove načine za izvlačenje informacija sa takozvanih air-gapped računara.  

Air-gapped računari se ne nalaze na mreži te im nije moguće pristupiti, zbog čega se najčešće koriste za čuvanje backup-a i strogo povjerljivih podataka.  

U proteklih par godina istraživači su pokazali više različitih načina kako se mogu izvući podaci iz air-gapped računara. Neki od načina su korišćenje radio talasa (AirHopper), analizom toplotnog zračenja (BitWhisper) i softverom koji moduliše i prenosi elekto-magnetne signale na frekvencijama koje koriste mobilnim telefonima (GSMem).

Najnoviji način, pod nazivom „Fansmitter“,  koristi zvuk sa ventilatora na računaru kao medijum za prenos podataka. Istraživači su uspjeli da podatke sa računara modulišu u audio signal i prenesu na mobilni telefon u istoj sobi, iako računar nije imao zvučnike. Istraživači su poslali lozinke i enkripcione ključve na udaljenost od 8 metara, sa brzinom prenosa od 900 bita po satu. 

Izvor:helpnetsecurity.com

Leave a Reply