Nginx ranjivost

Nginx ranjivost

Otkriveno je da gninx serverski paketi imaju manu koja omogućava eskalaciju privilegija sa www-data na root zbog načina na koji rukuje log datotekama.

Bezbjednosno ažuriranje mjenja vlasništvo /var/log/nginx direktorija. 

Izvor:www.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:CVE-2016-1247

Leave a Reply