Microsoft zabranjuje česte lozinke

Microsoft zabranjuje česte lozinke

Iz Microsoft-a su odlučili da zabrane lozinke koji se često koriste te ih je lako pogoditi. Napadači mogu koristiti liste najčešćih lozinki u tzv. Dictionary napadu na korisničke naloge.  

Iz Microsoft-a su objavili da se na dnevnom nivou izvrši deset miliona napada na kredencijale njihovih korisnika. Lista svih zabranjenih lozinki nije još objavljena, ali su zabranjene lozinke koje su često u upotrebi kao što su : password, qwerty, football 12345 itd. ,kao i lozinke koje slične često korišćenim.  

O tome da li je lozinka pouzdana odlučivaće specijalan tim za čuvaneje identiteta korisnika.  

 

 

 

Izvor:www.helpnetsecurity.com

Leave a Reply