Google Chrome bezbjednosno ažuriranje

Google Chrome bezbjednosno ažuriranje

Google je objavio Chrome verziju 51.0.2704.63 kako bi se otklonile višestruke ranjivosti verzijama za Windows, Mac i Linux. Eksploatacija nekih od ovih ranjivosti omogućava napadaču da preuzme pogođeni sistem. Preporučuje se ažuriranje na najnoviju verziju.

Izvor:www.us-cert.gov

Leave a Reply

Google Chrome bezbjednosno ažuriranje

Google Chrome bezbjednosno ažuriranje

Google je objavio Chrome verziju 50.0.2661.94 kako bi se otklonile višestruke ranjivosti za Windows, Mac i Linux. Eksploatacija nekih od ovih ranjivosti omogućava napadaču da preuzme pogođeni sistem. Preporučuje se ažuriranje na najnoviju verziju.

Izvor:www.us-cert.gov

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:Linux

CVE oznaka:N/A

Leave a Reply