Adobe Flash Player dozvoljava napadaču preuzimanje kontrole nad sistemom

Adobe Flash Player dozvoljava napadaču preuzimanje kontrole nad sistemom

Adobe je izdao ažuriranu verziju Adobe Flash Playera za Windows, Macintosh i Linux.  Ova zakrpa se odnosi na ranjivost koja dozvoljava potencijalnom napadaču da preuzme kontrolu nad operativnom sistemom. Adobe preporučuje ažuriranje AFP na posljednju verziju:

 • Korisnici Adobe Flash Player Desktop Runtime za Windows i Macintosh moraju ažurirati Adobe Flash Player na verziju 18.0.0.160.
 • Korisnici Adobe Flash Player Extended Support Release za Windows i Macintosh moraju ažurirati Adobe Flash Player na verziju 13.0.0.292.
 • Korisnici Adobe Flash Player za Linux moraju ažurirati Adobe Flash Player na verziju 11.2.202.466.
 • Adobe Flash Player instaliran u okviru Google Chrome će se automatski ažurirati na verziju 18.0.0.160 (Windows i Linux) i 18.0.0.161 (Macintosh). 
 • Adobe Flash Player instaliran u okviru Internet Explorera na Windows 8.x će se automatski ažurirati na verziju 18.0.0.160.
 • Korisnici Adobe AIR Desktop Runtime moraju ažurirati na verziju 18.0.0.143 (Macintosh) i 18.0.0.144 (Windows).
 • Korisnici Adobe AIR SDK i AIR SDK & Compiler moraju ažurirati na verziju 18.0.0.143 (Macintosh) i 18.0.0.144 (Windows). 
 • Korisnici Adobe AIR za Android moraju ažurirati na verziju 18.0.0.143. 

Ranjive verzije softvera

 • Adobe Flash Player 17.0.0.188 i prethodne verzije za Windows i Macintosh
 • Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.289 i prethodne 13.x verzije za Windows i Macintosh
 • Adobe Flash Player 11.2.202.460 i prethodne 11.x verzije za Linux
 • Adobe AIR Desktop Runtime 17.0.0.172 i prethodne verzije za Windows i Macintosh
 • Adobe AIR SDK i SDK & Compiler 17.0.0.172 i prethodne verzije za Windows i Macintosh
 • Adobe AIR za Android 17.0.0.144 i prethodne verzije

 

Izvor:Adobe Security Bulletin

Značaj ranjivosti:HITNO

Platforma:Android

CVE oznaka:CVE-2015-3096

Leave a Reply