Analiza sjevernokorejskog browsera sugeriše da koristi jednu IP adresu

Analiza sjevernokorejskog browsera sugeriše da koristi jednu IP adresu

Potpredsjednik WhiteHat Labs-a i istraživač na području sigurnosti Robert Hansen nedavno je analizirao softver korišten od strane Sjeverne Koreje i došao do interesantnog zaključka. Hansen je posmatrao Naenara Browser, verziju Mozilla Firefox browsera prilagođenu za Sjeveru Koreju i integrisanu u Red Star OS, zvanični operativni sistem države. Red Star OS ograničava pristup mreži i omogućava vladi da kontroliše šta narod može a šta ne može da vidi i radi, rekao je Hansen u svom blogu.

Kada se Naenara Browser prvi put pokrene, on odmah kontaktira jednu IP adresu, zaključio je Hansen. Samo po sebi to nije čudno, međutim adresa koju kontaktira nije iz javnog, već iz privatnog opsega, te je Hansen zaključio da se čitava država tretira kao jedno preduzeće srednje veličine,i matična adresa browsera se ponaša kao proxy server čitave nacije.Infrastruktura ovoga tipa omogućava lako praćenje saobraćaja i kontrole pristupa internetu.

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply