Petina organizacija doživi curenje podataka prouzrokovano od strane bivših uposlenika

Petina organizacija doživi curenje podataka prouzrokovano od strane bivših uposlenika

Nedavno istraživanje je pokazalo da 20% kompanija koje su učestvovale u istraživanju su imale probleme u vidu curenja podataka uzrokovanih neuspjehom pri uklanjanju zaposlenih iz sistema nakon prestanka radnog odnosa.

Istraživanje, izvršeno od strane OneLogin kompanije, pokazuje da je 48% ispitanih svjesno postojanja bivših zaposlenika koji i dalje imaju pristup službenim aplikacijama. Četvrtina ispitanih se izjasnila da im je potrebno preko 7 dana da uklone zaposlene iz sistema nakon prestanka radnog odnosa, dok četvrtina nema spoznaju o vremenu koje je potrebno da bi se nalozi deaktivirali nakon odlaska zaposlenog.

Istraživanje je pokazalo da skoro pola, 44%, ispitanih nije apsolutno sigurno da su bivši uposlenici skroz uklonjeni sa poslovne mreže. Ovo ukazuje na potrebu za korištenjem SIEM (Security information and event managment) sistema, koji 48% ispitanih trenutno ne koristi. SIEM može pratiti podatke o korištenju aplikacija i pomoći u detekciji opasnosti po samu poslovnu mrežu. 

Izvor:infosecurity-magazine.com

Leave a Reply