Objavljena bezbjednosna ažuriranja za Firefox i Firefox ESR

Objavljena bezbjednosna ažuriranja za Firefox i Firefox ESR

Mozilla je objavila bezbjednosna ažuriranja za Firefox i Firefox ESR veb čitače. Ažuriranja otklanjaju ranjivosti koje mogu dovesti do preuzimanja sistema. Preporučujemo vam da ažurirate Firefox na verziju 63 i Firefox ESR na verziju 60.3. Pored toga preporučujemo vam da pročitate pripadajuće članke:

Izvor:us-cert.gov

Leave a Reply