MariaDB ranjivost

MariaDB ranjivost

Baze podataka formirane na osnovu MySQLa poput MariaDB i PerconaDB imaju ranjivost koja omogućava napadaču koji  je ostvario pristup sistemu eskalaciju privilegija. Ranjivost potiče iz nebezbjednog rukovanja datotekama. Verzije softvera koje ranjivost pogađa su :

 

MySQL

<= 5.5.51

<= 5.6.32

<= 5.7.14

 

MariaDB

Sve trenutne

 

Percona Server

< 5.5.51-38.2

< 5.6.32-78-1

< 5.7.14-8

 

Percona XtraDB Cluster

< 5.6.32-25.17

< 5.7.14-26.17

< 5.5.41-37.0

Izvor:legalhackers.com

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:CVE-2016-6664

Leave a Reply