libupnp ranjivosti

libupnp ranjivosti

Pronađene su dvije ranjivosti u libupnp, SDK za uPnP uređaje. Ranjivosti su :

CVE-2016-6255 : Podrazumjevano libupnp dozvoljava korisnicima bilo kojem korisniku da piše po fajl sistemu hosta libupnp serverske aplikacije.

CVE-2016-8863 : Heap buffer overflow ranjivost, može dovesti do DoS stanja ili udaljenog izvršavanja koda.

 

Izvor:bugs.debian.org

Značaj ranjivosti:INFORMATIVNO

Platforma:Linux

CVE oznaka:N/A

Leave a Reply