Kritične bezbjednosne ranjivosti u svim verzijama Windows-a

Kritične bezbjednosne ranjivosti u svim verzijama Windows-a

Microsoft je objavio šest bezbjednosnih ažuriranja, od kojih se tri smatraju kritičnim.

Prva ažuriranje (MS15-106) otklanja kritične ranjivosti vezane za Ineternet Explorer i pogađa sve verzije Windows operativnog sistema. Ažuriranje otklanja propuste u načinu na moji IE upravlja sa objektima u memoriji.
U slučaju eksplatacije ranjivosti napadač može dobiti privilegije koje imat trenutno prijavljeni korisnik.

Druga ažuriranje (MS15-108) se odnosi na mogučnost udaljenog izvršavanja koda, zbog propusta u Windows modulima vezanim za VBScript i JScript.

Treća ažuriranje (MS15-109) se odnosi na grešku u Windows Shell-u.

Sve tri kritične ranjivost se mogu eksplatacije preko veb stranica.

Pored ovih objavljene su jos tri ažuriranja (MS15-107, MS15-110, i MS15-111) koja su klasifikovan kao važna, a odnose se na Microsoft Edge, Office i veb aplikacije.

Preporučujemo vam da primjenite ova ažuriranja na svoje Windows operativne sisteme.

 

Izvor:thehackernews.com

Leave a Reply