Kraj podrške za SHA-1 u Edge i IE 11

Kraj podrške za SHA-1 u Edge i IE 11

Microsoft je ugasio podršku za digitalne certifikate koji koriste SHA-1 na svojim veb čitačima Edge i Internet Explorer. Na ovaj korak su se već odlučili Google i Mozilla koji su već ugasili podršku na Chrome i Firefox veb čitačima.

SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1 ) koristi se za hashing od 1995. godine. Prije desetak godina su demonstrirani prvi napadi na ovaj algoritma, ali je nastavljeno njegovo korišćenje zbog cijene napada.

Novi napadi i povećana procesorska moć računara doveli su do praktično izvodljivih napada. Google je početkom ove godine izveo prvi primjenjiv napad u kome su generisali dva različite PDF datoteke sa istim SHA-1 hash-om.

Većina certifikacionih autoriteta prestali su sa izdavanjem digitalnih certifikata koji koriste SHA-1 od početka ove godine.

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply