Istraživači demonstriraju sve praktičnije napade na RC4

Istraživači demonstriraju sve praktičnije napade na RC4

Istraživači su pokazali da napadi na RC4 postaju sve praktičniji i izvodljiviji.

Iako je veoma star RC4 je i danas jedan od najviše korštenih Stream Cipher algoritama.

Eksperti su često upozoravali da je enkripcija kod RC4 slaba, ali da su do tada poznate metode bile nepraktične. Napadu koji je objavljen 2013. godine bilo je potrebno 2000 sati da razbije enkripciju, uspješnija metoda napada objavljena u martu 2015. godine zahtjevala je između 312 i 776 sati.

Novim napadima predloženim od strane istraživača sa univerziteta u Leuvenu potrebno je oko 52  sata.  Demonstracija se sastojala od krađe kukija zaštičenog HTTPS-om .

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply