Firefox, otklonjeno 29 ranjivosti

Firefox, otklonjeno 29 ranjivosti

Mozilla fondacija je objavila ažuriranja za Firefox i Firefox ESR. Nove verzije, Firefox 50 i Firefox ESR 45.5 otklanjaju 29 ranjivosti u popularnim veb čitačima.

Najmanje dvije ranjivosti su označene kao kritične i mogu dovesti do izvršavanja proizvoljnog koda.

Prva se odnosi na grešku koja može dovesti do korupcije memorije, a pogađa verziju 49. Druga je heap-buffer-overflow ranjivost u Cairo biblioteci koja se koristi za prikazivanje dvodimenzionalnih slika.

Pored ovih ranjivosti otklonjene su i dvije ozbiljne use-after-free ranjivosti.

Preporučujemo vam da ažurirate svoje Firefox veb čitače.

Izvor:threatpost.com

Leave a Reply