Facebook zaobilazi addblocker-e

Facebook zaobilazi addblocker-e

Kompanije kao što su Facebook godinama vode borbu sa tzv. addBlocker-ima. Facebook i Google zajedno imaju udio od 64% na tržištu internet reklama, koje im predstavljaju glavni izvor finansiranja.  

Tokom godina kompanije su koristile različite načine i taktike kako bi sputale addBlocker-e. Tako je Adobe u saradnji sa PageFair-om optužio addBlocker-e za gubitak od 22 milijarde američkih dolara na godišnjem nivou. Druge kompanije su tvrdile da se blokiranje reklama smatra MitM (Man-in-theMiddle) napadom i cenzurom. Najčešći način borbe protiv addBlocker-a predstavlja zabrana pristupa korisnicima koji koriste addBlocker-e osim u slučajevima kada imaju plaćeni korisnički nalog. 

Posljednju nizu bitki započeo je Facebook koji je počeo da zaobilazi addBlocker-e na verziji ove veb aplikacije za računare. Facebook ohrabruje korisnike da filtriraju reklame, po njihovim interesima.  

Iz Facebook-a tvrde da njihove reklame nisu napadne, te da korisnici imaju da prijave takve reklame. Takođe tvrde da smatraju da je razumno očekivati od korisnika učešće u njihovom poslovnom modelu kad zauzvrat dobijaju besplatnu uslugu.  

Zaobilaženje addBlock-era trenutno se odnosi na verzije za računare i ne pogađa verzije namijenjene mobilnim uređajima.

Izvor:nakedsecurity.sophos.com

Leave a Reply