Drupal core kritične višestruke ranjivosti

Drupal core kritične višestruke ranjivosti

Drupal je popularni CMS sistem sa širokom upotrebom. Drupal Security Team je izdao ažuriranje koje sanira višestruke kritične ranjivosti u Drupal core verzijama 6.x (<6.36) i 7.x (<7.38).

Detalji

OpenID modul – Drupal 6.x i 7.x – KRITIČNO

Otkrivena je ranjivost koja napadaču omogućava lažiranje identiteta, prijavu na sistem kao drugi korisnik ili čak kao administrator.

Field UI modul, Overlay modul, Render cache system – Drupal 7.X – VAŽNO

Preporučuje se HITNO ažuriranje sistema na posljednju verziju.

 

 

Izvor:Drupal Security Team

Značaj ranjivosti:HITNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:CVE-2015-3234

Leave a Reply