Cisco izdao više ažuriranja i preporuka

Cisco izdao više ažuriranja i preporuka

Ažuriranje i preporuke se odnose na Cisco IOS, Cisco IOS XE, Cisco Unified MeetingPlace, Cisco Application Policy Infrastructure Controller i Cisco Nexus 9000 seriju.

Prvi propust se odnosi na TFTP server u okviru Cisco IOS i Cisco IOS XE koji je mogao dovesti do DoS napada.Preporuke se mogu naći na http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150722-tftp

Drugi propuste se odnosi na funkcionalnost Cisco Unified MeetingPlace, aplikacije za veb konferencije,  koja omogućava napadaču da promjeni lozinku proizvoljnog korisnika.Ranjivost je nastala kao posljedica toga što se od korisnika ne zahtjeva da unese prethodnu lozinku prilikom promjene.Preporuke se mogu naći na http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150722-mp

Treći propust se odnosi na Cisco Application Policy Infrasturcture Controller (APIC ) i na Cisco Nexus 9000 ACI SwitchPreporuke se mogu naći na http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150722-apic

Leave a Reply