Cinder ranjivost

Cinder ranjivost

Cinder je servis koji omogućava skladištenje korisničkih podataka u cloud server koristeći OpenStack softversku platformu. Otkrivena je ranjivost koja omogućava korisniku koji nije autentikovan da čita bilo koju datoteku na cinder serveru. 

Izvor:bugs.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:Ostalo

CVE oznaka:CVE-2015-1851

Leave a Reply