Zend Framework ranjivost

Zend Framework ranjivost

Zend je popularni framework za PHP. Otkriveno je da zbog nekorektne maske za permisije, kada se kreiraju direktoriji, lokalni napadači potencijalno mogu da izvrše proizvoljan kod i podignu privilegije. Preporučuje se ažuriranje Zend paketa.

 

Izvor:framework.zend.com

Značaj ranjivosti:INFORMATIVNO

Platforma:Linux

CVE oznaka:CVE-2015-5723

Leave a Reply