WordPress objavio bezbjednosna ažuriranja

WordPress objavio bezbjednosna ažuriranja

WordPress verzija 4.3.1 je dostupna za preuzimanje. Verzija 4.3.1 je bezbjednosno ažuriranje i preporučujemo da ažurate svoju verziju WordPress-a u što kraćem vremenskom roku.
U verzijama 4.3 i ranijim su pronađeni višestruki bezbjednosni propusti koji uključuju :

  • CVE-2015-5714 –  XSS ranjivost pri obradi shortcode tagova.
  • CVE-2015-5715 – ranjivost koja omogućuje neautorizovano objavljivanje privatnih sadržaja.

Pored ovih propusta otklonjeno je i 26 grešaka.

Izvor:wordpress.org

Leave a Reply