Wireshark ranjivost

Wireshark ranjivost

Pronadjene su višestruke ranjivosti WCCP i GSM DTAP modula za dekapsulaciju koje mogu dovesti do DoS stanja. Preporučuje se ažuriranje Wireshark paketa.

Izvor:lists.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:CVE-2015-4651,4652

Leave a Reply