Wireshark ranjivost

Wireshark ranjivost

Wireshark je softver za analizu mrežnog saobraćaja. Kao takav pokušava da prikupi mrežne pakete i prikaže podatke što detaljnije i razumljivije što je moguće. Među open source softverom ovoga tipa Wireshark je jedan od najpopularnijih. 

Otkrivene su višestruke ranjivost ovoga softvera, i to u vezi sa parserima za DNP, RSL, LLRP, GSM A-bis OML, ASN 1 BER . Ranjivosti bi mogle prouzrokovati DoS stanje, pa se preporučuje ažuriranje.

Identifikatori ranjivosti : CVE-2015-8731 CVE-2016-2523 CVE-2016-2530 CVE-2016-2531 CVE-2016-2532

Izvor:www.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:Linux

CVE oznaka:N/A

Leave a Reply