Wi-Fi Aliance je pokrenula novi standard za bežične mreže

Wi-Fi Aliance je pokrenula novi standard za bežične mreže

Wi-Fi Aliance, neprofitna organizacija čiji članovi se bave proizvodnjom WiFi uređaja, objavila je novi bezbjednost standard za bežične mreže pod nazivom Wi-Fi WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3). Ovaj standard je najavljen u januaru ovo godine i treba da zamijeni WPA2.

WPA2 je široko rasprostranjen protokol za bezbjednost bežičnih mreža koji se koristi od 2004. godine. Krajem prošle godine objavljen je novi napad na WPA2 standard pod nazivom KRACK koji omogućava napadaču da mijenja saobraćaj zaštićen ovim protokolom.

Iz Wi-Fi Aliance su najavili da će nastaviti održavati i WPA2 standard, jer je potrebno par godina da se WPA3 u potpunosti prihvati od strane većine korisnika.

WPA3 ima dva moda rada Personal i Entrerprise. WPA3-Personal donosi nove zaštitne mehanizme koji omogućavaju bolju zaštitu od dictionary i brute force napada čak i u slučaju da korisnik postavi slabu lozinku.

WPA3-Enterprise povećava dužinu ključa sa 128 bita na 192 bita, koristi forward secrecy pristup i uvodi metode za bolju zaštitu mreže.

Izvor:securityweek.com

Leave a Reply