Vrhovni sud SAD-a dozvoljava FBI-u hakovanje računara bilo gdje na svijetu

Vrhovni sud SAD-a dozvoljava FBI-u hakovanje računara bilo gdje na svijetu

Vrhovni sud SAD-a je uveo izmjene u  pravilo 41, koje omogućava izdavanja naloga za pretres računara.  

Originalno je pravilo 41 dozvoljavalo sudiji da dozvoli pretres sumnjivog računara pod njihovom jurisdikcijom, npr sudija iz Nju Jorka je mogao odobriti pretres računara u Nju Jorku.  

Izmjena od sada dozvoljava izdavanje naloga i za računare koji se ne nalaze pod njihom jurisdikcijom, što znači da FBI ima legitimno pravo da napadne računare bilo gdje na svijetu.  

Ova odluka dopušta FBI da legitimno hakuje računare koji koriste TOR.  

Američki senat ima vremena do 01.12.2016. godine da razmotri predložene promjene.

Izvor:thehackernews.com

Leave a Reply