Veb stranice vas prate, ovaj put se teško možete sakriti

Veb stranice vas prate, ovaj put se teško možete sakriti

Postoji više načina na koje vas veb stranice mogu pratiti i sakupljati podatke o vama bez vašeg znanja. Zaboravite korišćenje cookie-a, mikrofona, virusa jedino što im je potrebno je stanje baterije. 

Još 2015. godine istraživači sa univerziteta Stanford su pokazali kako je moguće odrediti geolokaciju korisnika na osnovu stanja baterije.  

Kako vas veb stranice mogu pratiti, a neke to već i rade, korišćenjem statusa baterije opistali su istraživači sa univerziteta Princeton  u svom radu Online tracking: A 1-million-site measurement and analysis koji možete pročitati ovdje

Veb stranice koriste Battery Status API, dio standardnog HTML5 koji se koristi za pravljenje veb stranica. Battery Status API je podržan od strane  popularnih veb čitača kao što su Firefox, Chrome i Opera

Battery Status API se koristi kako bi se utvrdio status baterije korisnika. U slučaju slabe baterije korisniku bi se slale veb stranice koje troše manje baterije. Međutim postoje načini da se korisnik identifikuje korišćenjem ovog API-a.  

Istraživači su pokazali da je moguće jedinstveno identifikovati jednog korisnika u 14 miliona. Istraživači tvrde da se ovu tehniku već koriste neke veb stranice kako bi korisnicima plasirali reklame.  

Trenutno jedino rješenje je da telefon bude stalno na punjaču. Korišćenje VPN-ova, blokera reklama i brisanje cookie-a ne pomaže.  

Ovo nije prvi put da kompanije koriste stanje baterije u svoje poslovne svrhe. Primjer je Uber, koji je zainteresovan za stanje baterije korisnika, jer je pronađeno da su korisnici spremni platiti više novca za vožnju kada na telefonu imaju malo baterije. 

Izvor:thehackernews.com

Leave a Reply