USB Killer v2.0 – Još jedan način da uništite računar.

USB Killer v2.0 – Još jedan način da uništite računar.

Zašto osobe koje se bave bezbjednošću računarskih sistema insistiraju na fizičkoj zaštiti uređaja?
Jedan od razloga je što fizički pristup omogućava različite zloupotrebe. Pored zaobilaženja autentifikacije, kređe uređaja ili komponeti moguće je fizički uništiti uređaj da o tome ostane malo tragova.

USB Killer su modifikovani USB stikovi, koji su umogućnosti da preopterete i unište komponente računara.
USB Killer v1.0 se sastoji električnog kola koje na USB port šalje udare od -110V te, taj proces podavlja dok ne uništi računar.

USB Killer v2.0 je moćniji, jer na USB port šalje -220V što je dovoljno da uništi bilo koji računar sa USB portom za par sekundi.

Korišćenje USB-a kao oružija nije novi koncept.
Stuxnet – virus koji je namjenjen Cyber ratovanju, se prvenstveno širio modifikovanim USB stikovima.
Stuxnet je virus razvijen kao proizvod saradnje vojske Sjedninjenih Američkih Država i vojske Izraela. Njegova svrha je da uništi kontrolere nuklearnih elektrana. Ovim virusom je prvenstveno bio pogođen Iran, ali i druge države kao što su Indonezija i Indija.

Slijedeći put kad nađete USB stik razmislite da li ga stvarno želite priključiti na svoj računar?

Izvor:thehackernews.com

Leave a Reply