Svi pametni satovi su ranjivi na napade

Svi pametni satovi su ranjivi na napade

HP je objavio rezultate sigurnosne studije po kojoj su svi pametni satovi koje su testirali ranjivi na napade.

HP je koristio svoju Fortify on Demand IoT metodologiju koja kombinuje korišćenje automackih alata u kombinaciji sa ručnim testiranjem.

Procijena je vršena na osnovu OWASP Internet of Things Top 10 kao i ranjivosti karakterističnih za svaku od kategorija.

Najčešći propusti koje je HP uočio na testiranim uređajima :

  1. Nedovoljna autorizacija korisnika
  2. Nedostatak enkripcije 
  3. Nesiguran interfejs
  4. Nesiguran softver
  5. Narušavanje privatnosti

HP nije objavio listu proizvođača i uređaja, ali je obavjestio proizvođače.

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply