Specijalno napravljene slike hakuju iPhone

Specijalno napravljene slike hakuju iPhone

Ranjivost u iOS-ovoj komponenti CoreGraphic omogućava napadačima da kompromituju uređaje korišćenjem specijalno napravljenih JPEG slika. Ranjivost označena sa CVE-2016-4673 je otkrivena od strane istraživača iz Keen Lab-a, i ne postoje podaci da je korišćena od strane napadača.

Apple otklonio ovu ranjivost u ažuriranju za iOS koje je objavljeno početkom sedmice. Pored ove ranjivosti otklonjena je i greška u Address Book aplikaciji i više ranjivosti koje omogućuju preuzimanja uređaja korišćenjem specijalno napravljenih veb stranica.

Pored ažuriranja za iOS objavljena su i ažuriranja za tvOS, watchOS i macOS, koja otklanjaju ranjivosti objavljene od strane istraživača na takmičenju Mobile Pwn2Own 2016. Preporučujemo vam da ažurirate svoje iOS, tvOS, watchOS i macOS uređaje.

Izvor:www.helpnetsecurity.com

Leave a Reply