Sigurnosno ažuriranje za openjdk-6 za Debian

Sigurnosno ažuriranje za openjdk-6 za Debian

Više ranjivosti je pronađeno u OpenJDK implementaciji Oracle Java platforme.

Propusti omogućavaju izvršavanje proizvoljnog koda, proboj Java sandbox-a, DoS i nesigurnu kriptografiju. 

Preporučujemo da nadogradite svoje openjdk-6 pakete.

Izvor:seclists.org

Leave a Reply