Sigurnosno ažuriranje za cups-filters

Sigurnosno ažuriranje za cups-filters

CUPS je modularni sistem za štamanje za Unix srodne operativne sisteme koji omogućava računaru da se ponaša kao server za štampanje. Ovakva arhitektura omogućava klijentima da šalju zadatke za štampanje koje će server preusmjeriti na odgovarajući štampač.

Otkriveno je da texttopdf, dio cups-filters ima ranjivost na višestruke heap bazirane buffer overflow-e zbog nekorektnog rukovanja zadacima za štampanje sa specijalno načinjenom veličinom linije. Ovo bi moglo omogućiti udaljenim napadačima rušenje texttopdf ili izvršavanje proizvoljnog koda.

Preporučeno je ažuriranje softvera.
 

Izvor:www.ubuntu.com

Značaj ranjivosti:INFORMATIVNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:CVE-2015-3258,3279

Leave a Reply