Ransomware prijeti da zatruje vodu

Ransomware prijeti da zatruje vodu

Na nedavno održanoj RSA konferenciji istraživači sa Tehničkog instituta u Džordžiji objavili su Proof-of-Concept ransmware pod nazivom LogicLocker.

Ransomware nije nova vijest. Od kada su se pojavili ovi virusi su napadali korisnike, kompanije, ali je zabilježeno i par slučajeva napada na kritičnu infrastrukturu.

Većina napada na kritičnu infrastrukturu nije bila ciljana, te nisu korišćeni posebno napisani virusi, već su računari zaraženi virusima koji ciljaju pojedinačne korisnike. Ovi napadi su, iako nenamjerno, uspjeli da onesposobe sistem javnog prevoza u San Francisku i mrežu za distribuciju električne energije u Vermontu.

Razlika između standardnih ransomware-a i LogicLocker-a je to što je LogicLocker namjenski napisan da napadne kritičnu infrastrukturu.

Na demonstraciji u kontrolisanom okruženju istraživači su pokazali kako ovaj virus može u vodu pustiti otrovne količine hlora. Ovakav virus do sada nije pronađen, ali stručnjaci se slažu da je samo pitanje vremena kada će napadači napraviti nešto slično.

LogicLocker napada PLC (Programmable Logic Controllers) koji se koriste u ICS (Industrial Control Systems) i SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemima.

Istraživači su takođe pronašli 1 500 uređaja koje može napasti LogicLocker, a dostupni su sa interneta.

Izvor:thehackernews.com

Leave a Reply