Ranjivo preko 840 000 Cisco uređaja

Ranjivo preko 840 000 Cisco uređaja

The Shadowserver fondacija je pokrenula skeniranje interneta u potrazi za nedavno otkrivenom ranjivošću u IKEv1 protokolu. Ranjivost koja je označena sa CVE-2016-6415 pogađa uređaje koji koriste Cisco IOS, IOS XE i IOS XR.

Skeniranje je otkrilo 840 000 unikatnih IP adresa na kojima se nalaze ranjivi uređaji.

Rezultati govore da se najveći broj ovih uređaja nalaze u SAD-u (255 000), Rusiji (42 000), Ujedinjenom Kraljevstvu (42 000), Kanadi (41 000), Njemačkoj (35 000) i Japanu (33 000).

Ova ranjivost je otkrivena od strane Cisco-a u opsežnoj potrazi koju je pokrenulo otkrivanje slične ranjivosti koju je navodno koristila NSA.

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply