Rails ranjivost

Rails ranjivost

Rails je framework za razvoj web aplikacija napisan u ruby programskom jeziku. Otkrivene su višestruke ranjivosti ovog frameworka koje omogućavaju DoS i XSS napade, kao i curenje informacija. Identifikatori ranjivosti su navedeni ispod :

CVE-2015-3226 CVE-2015-3227 CVE-2015-7576 CVE-2015-7577 
CVE-2015-7581 CVE-2016-0751 CVE-2016-0752 CVE-2016-0753

Izvor:www.debian.org

Značaj ranjivosti:VAŽNO

Platforma:BSD UNIX

CVE oznaka:N/A

Leave a Reply