Python Django ranjivost

Python Django ranjivost

Otkriveno je da Django, framework za razvoj web aplikacija baziran na python-u, ima XSS ranjivost u admin popupu vezanom za dodavanje/promjenu.

Izvor:www.debian.org

Značaj ranjivosti:INFORMATIVNO

Platforma:Linux

CVE oznaka:CVE-2016-6186

Leave a Reply