Project Strobe: Google je objavio promjene dozvola i politika za Android uređaje

Project Strobe: Google je objavio promjene dozvola i politika za Android uređaje

Google je u okviru Project Strobe objavio više promjena u politikama i načinu na koji Android operativni sistem radi sa aplikacijama.

Android operativni sistem svakoj aplikaciji daje dozvole da pristupi određenim modulima kao što su eksterna memorija, kamera, internet, SMS poruke, lista poziva, lične informacije korisnika i sl. Prilikom instalacije i u neki slučajevima pri pokretanju aplikacije korisnik mora dozvoliti pristup aplikaciji. Ideja je da aplikacije imaju pristup samo onim modulima koji su im potrebni za funkcionisanje. Međutim ništa ne može spriječiti aplikaciju da zahtijeva privilegije koje joj ne trebaju. Primjer bi bila aplikacija za obradu fotografija, ovakva aplikacija bi trebala da ima pristup eksternoj memoriji i kameri korisnika, ali ni u kom slučaju ne bi trebala da pristupa internetu, da pristupa informacijama o lokaciji korisnika ili da ima mogućnost čitanja i slanja SMS poruka.

Jedna od promjena se odnosi na mogućnost davanja individualnih privilegija aplikacijama. Dosadašnji model je predviđao davanje svih traženih privilegija bez mogućnosti izbora. Po novom modelu ukoliko gore navedena aplikacija za obradu slika zatraži dozvolu za pristup lokaciji korisnika korisni može odbiti ovu dozvolu, ali ipak dozvoliti aplikaciji pristup eksternoj memoriji i kameri koje su joj potrebne za obavljanje posla.

Najznačajnija promjena se odnosi promjenu dozvola za čitanje SMS poruka ili liste poziva. Kako bi zaštitili korisnike od virusa, aplikacija treće strane, ali i od komercijalnih alata za špijuniranje Google je izmijenio svoje politike koje se odnose na razvoj aplikacija. Pristup dozvolama koje su potrebne za čitanje SMS poruka i liste poziva od sada će imati samo podrazumijevane aplikacije koje dolaze uz Android operativni sistem.

Pored ove izmjene uvedena su ograničenja na korišćenje API-a za Gmail. Od sada će ovaj API moći koristiti samo email klijenti, servisi za backup email poruka i aplikacije za poboljšanje produktivnosti.

 

Izvor:thehackernews.com

Leave a Reply