Panda Banker – novi trojanac zasnovan na Zeus-u

Panda Banker – novi trojanac zasnovan na Zeus-u

Istraživači su otkrili novi trojanac koji napada finansijske institucije, nazvan Panda Banker.  

Za širenje ovog trojanca napadači su koristili spear-phising email-ove i exploit kit-ove.  

Tokom posmatrane kampanje uočeno je da su korisnici dobijali dokumente sa makroima. Nakon otvaranja dokumenta makro je pokretao Godzilla program, koje je pokretao Panda Banker virus.  

Od početka marta Panda Banker je širen korišćenjem tri exploit kit-a : Angler, Nuclear i Neutrino.  

Analizom virusa utvrđeno je da ima dosta sličnosti sa poznatim bankarskim trojancem Zeus-om. Kod za Zeus je postao dostupan prije par godina što je dovelo do pojave velikog broja trojanaca zasnovanih na istom. Iako je virus zasnovan na Zeus-u ima sofisticiranije mehanizme perzistencije i koristi se i u pojedinačnim kao i široko rasprostranjenim napadima.  

 

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply