Otklonjena ozbiljna ranjivost u D-Link DGS-1510 svičevima

Otklonjena ozbiljna ranjivost u D-Link DGS-1510 svičevima

D-Link je objavio ažuriranje za firmware koji se koristi u DGS-1510 svičevima. Ažuriranje otklanja ozbiljnu ranjivost koja omogućava napadačima da preuzmu uređaj.

Eksploatacija može dovesti do neautentifikovanog izvršenja komandi i izvlačenja osjetljivih podataka. Za ovu ranjivost objavljen je eksploatacioni kod koji pored izvršenja komandi ima mogućnost dodavanja novih administratora.

Pogođeni su sljedeći uređaji: DGS-1510-28XMP, DGS-1510-28X, DGS-1510-52X, DGS-1510-52, DGS-1510-28P, DGS-1510-28 i DGS-1510-20, kao i drugi koje koriste verziju 1.31.B003 firmware-a.

Preporučujemo vam da ažurirate firmware na svojim D-Link svičevima.

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply