Oracle je objavio bezbjednosna ažuriranja

Oracle je objavio bezbjednosna ažuriranja

Oracle je objavio bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u više proizvoda. Ukupno je otklonjeno 247 ranjivosti.

Eksploatacija ovih ranjivosti može omogućiti napadaču da preuzme sistem.

Preporučujemo vam da pročitate Oracle-ovu publikaciju i primijenite odgovarajuće korake.

Izvor:www.us-cert.gov

Leave a Reply