Objavljeno ažuriranje za Firefox

Objavljeno ažuriranje za Firefox

Mozilla Foundation je objavila bezbjednosna ažuriranja koja otklanjaju ranjivosti u Firefox i Firefox ESR veb čitačima. Ažuriranja otklanjaju višestruke ranjivosti čija bi eksploatacija mogla omogućiti napadaču da preuzme sistem.

Preporučujemo vam da pročitate Mozilla-inu publikacije i ažurirate veb čitače na sljedeće verzije:

Izvor:us-cert.gov

Leave a Reply