Objavljeni dekriptori za tri porodice ransomware-a

Objavljeni dekriptori za tri porodice ransomware-a

U proteklih par sedmica istraživači su uspjeli da kreiraju alate za otključavanje računara pogođenih određenim vrstama ransowmare-a. Alati omogućavaju korisnicima da besplatno otključaju računare pogođene sa DeriaLock, OpenToYou i PHP ransomware porodicama.

DeriaLock i PHP ransomware su nove porodice otkrivene pred kraj prošle godine od strane istraživači iz CheckPoint-a.

Dekriptori su kreirani u okviru  No More Ransom inicijative u kojoj učestuju policijske agencije i bezbjednosne kompanije širom svijeta. Cilj ove inicijative je da se umanje efekti rastuće prijetnje od ransomware virusa.

Ukoliko ste žrtva ransomware napada možete identifikovati o kojoj porodici je riječ na id-ransomware.malwarehunterteam.com. Ova stranica identifikuje skoro 300 različitih porodica ransomware virusa.

Većina pogođenih računara se ne može otključati zbog prirode napada, ali za neke porodice postoje alati za otključavanje o čemu možete više saznati na veb stranici No More Ransom inicijative.

Za više informacija vezanih za DeiraLock i PHP ransomware kao i za uputstva za otključavanje istih posjetite blog.checkpoint.com.

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply