Objavljena nova stabilna verzija Google Chrome-a

Objavljena nova stabilna verzija Google Chrome-a

Google je obavio novu stabilnu verziju popularnog veb čitača Google Chrome. Verzija 47.0.2526.73 otklanja višestruke ranjivostii. Ukupno je otklonjen 41 propust od kojih je preko deset klasifikovano kao ozbiljni dok je jedan klasifikovan kao kritičan.  

Google je za ovu verziju u okviru programa nagrađivanja za prijavljivanje grešaka istraživače nagradio sa preko stotinu hiljada američkih dolara.  

Otklonjeni propusti uključuju višestruke slučajeve Cross-Origin Bypass-a i korišćenje memorije nakon oslobađanja što napadači mogu iskoristi da preuzmu napadnuti računar. 

Preporučujemo vam da ažurirate svoj Google Chrome veb čitač.

Izvor:www.us-cert.gov

Leave a Reply