Novi virusi na Google Play

Novi virusi na Google Play

Nije neuobičajeno da maliciozni programi prođu Google-ove kontrole na Google Play-u. Ovakvi incidenti najčešće ne zaraze veliki broj uređaja prije nego što se otkriju.

Otkrivene su dvije nove maliciozne aplikacije na Google Play-u koje pokazuje da su ovi virusi u mogućnosti da inficiraju i veliki broj računara.  Najnovije istraživanje je otkrilo oko 40 aplikacija koje su zaražene virusima CallJam i DressCode. Alarmantna činjenica je da su ove aplikacije preuzete 2.5 miliona puta.

CallJam je virus koji koristi uređaj kako bi pozivao telefonske brojeve sa specijalnom tarifom. Ovaj virus je otkriven u igri pod nazivom Gems Chest for Clash Royale, koja je dostupna na Google Play-u od maja ove godine.

Ova aplikacija zahtjeva od korisnika privilegije za uspostavljanje plaćenih poziva, ali je poznato da većina korisnika bez čitanja odobrava zahtijevane privilegije aplikacijama.

DressCode virus kreira botnet inficiranih uređaja koji koristi za klikanje na reklame i generisanje saobraćaja na veb stranicama. Ovaj virus ima mogućnost da preusmjerava saobraćaj preko uređaja, što napadačima omogućava pristup mreži na koju je priključen uređaj. Ova mogućnost predstavlja opasnost po mreže organizacija ili kompanija kojima korisnik pristupa.

Listu zaraženih aplikacija možete pronaći u izvještaju istraživača iz CheckPoint-a.

Izvor:www.securityweek.com

Leave a Reply