Novi talas Cerber-a pomoću Dridex botneta

Novi talas Cerber-a pomoću Dridex botneta

Istaživači iz FireEye-a su uočili masovnu kampanju Cerber ransomware-a korišćenjem spam email-ova. 

Utvrđeno je da se za plasiranje spam kampanje koristi mreža koja je korišćenja za širenje ozloglašenog Dridex bankarskog trojanca.  

Cerber koji je poznat po tome što pored standardnih ransom nota pokreće text-to-speach skirptu, smatra se jednim od ozbiljnijih i naprednijih ransomware-a.  

Ranije ove godine primjećeno je širenje Cerbera korišćenjeme Magnitude i Nuclear Pack exploit kit-ova, ali sada je postao dio spam kampanje korišćenjem Dridex botneta što predstavlja ozbiljnu prijetnju.  

Preporučujemo korisnicima da obrate pažnju na čudne email-ove ili email-ove od nepoznatih pošiljaoca.

Izvor:threatpost.com

Leave a Reply