Nedozvoljeni pristup privilegijama u HP SiteScope

Nedozvoljeni pristup privilegijama u HP SiteScope

HP SiteScope je HP-ov proizvod namijenjen monitoringu performansi distribuirane IT infrastrukture koja uključuje servere, mrežne uređaje, servise, aplikacije i aplikativne komponente, operativne sisteme i ostale IT komponente. Otkriveno je da su verzije 11.1x, 11.2x i 11.3x ranjive na potencijalni udaljeni pristup koji bi mogao izazvati povećanje nivoa privilegija za neautorizovanog korisnika.

HP preporučuje hitno ažuriranje softvera po patchevima dostupnim na ovom linku.

Izvor:HP.com

Značaj ranjivosti:HITNO

Platforma:Ostalo

CVE oznaka:CVE-2015-2120

Leave a Reply